CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR. SPANSKKURS 2024.
GAVEKORT 2024.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . KURSSTART I JULI OG AUGUST 2024.
SPANSKKURS FOR VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I JULI OG AUGUST 2024.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . HVER DAG I 2024.
Norkskkurs i 2023.
MINIKURS I SPANSK. LØRDAGSKURS I 2024.
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I AUGUST 2024.
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : Inkognito gate 33, 0256 OSLO. NÆR NATIONALTHEATRET STASJON. Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . HVER DAG I 2024.]

Spanskkurs for ungdom og voksne.

Nybegynner,  Mellomnivå og  Konversajon. Fleksible og sosiale spanskkurs til gode priser!

Max 6 elever i gruppen.

INTENSIVKURS. 5 DAGER I EN UKE. 10 TIMER.  KR. 1500.-START HVER UKE.

SEMIINTENSIVE KURS I 2 UKER 20 TIMER KR. 2500.- START HVER UKE.

SEMESTERKURS. 1 GANG I UKEN OVER 10 UKER= 20 TIMER= KR. 3 000.--

5 ukerskkurs Kr. 1500= 10 timer.

FORMIDDAG OG ETTERMIDDAG

Vi begynner kurs HVER UKE I  JULI OG AUGUST 2024.

Vi kan skrive deg på  ventelista: Velg dag og tid og vi prøver

 å åpne nye grupper som passer best for deg.

 Det trenges minst 3 deltakere for å åpne gruppen.

Vennligst send sms til mobil 48 13 22 24

Spanskkurs

TID VARIGHET KURSSTART PRIS

INTENSIVKURS

FOR NYBEGYNNERE, MELLOM NIVÅ OG KONVERSAJON.

5 DAGER I UKEN

2 TIMER HVER DAG.

Kl. 17:00-18:40

Kl. 18:45-20:15

1 UKE=10 TIMER

HVER DAG I 2024.

Kurs koster:

KR. 1500-

10 TIMER.

Vennligst send sms til mobil

48 13 22 24

SEMESTERKURS

EN GANG I UKEN.

Spanskkurs for nybegynnere

Mellom nivå 

Konversasjon

VELG EN DAG I UKEN SOM 

PASSER BEST

MELLOM MANDAG OG LØRDAG.

Kl. 08:00-09:50

KL.10:00-11:50

Kl.-12:00:-13:50

Ettermiddag

Kl. 17:00-18:30

Kl. 18:35-20:05

5 uker=10 timer

Hver uke 2024.

Vennligst send sms til mobil

48 13 22 24

Kurs koster:

KR. 1500

( 10 TIMER)

KR. 3000.-

20 TIMER.

Max. 6 studenter.

Vennligst send sms til mobil 48 13 22 24

Spanskkurs for viderekomne. Mellomnivå: Konversasjon  B2

VELG EN DAG I UKEN SOM 

PASSER BEST

MELLOM MANDAG OG LØRDAG.

Kl. 08:00-09:50

KL.10:00-11:50

Kl.-12:00:-13:50

Ettermiddag

Kl. 17:00-18:40

Kl. 18:45-20:15

5 uker=10 timer

HVER DAG I 2024.

Vennligst send sms til mobil

48 13 22 24

Kurs koster:

KR. 1 500.-

10 TIMER.

Max. 6 studenter.

Vennligst send sms til mobil 48 13 22 24


 

 Skriv ut