CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR. SPANSKKURS JANUAR 2021.
GAVEKORT 2021.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i Januar 2021.
SPANSKKURS FOR UNGDOM OG VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I JANUAR 2021.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . JANUAR 2021.
Norkskkurs JANUAR 2021.
LØRDAGSKURS 2021.
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. OGSÅ ENGELSK. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I JANUAR 2021.
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : PILESTREDET 75 C , BISLETT. Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . JANUAR 2021.]

Spanskkurs for viderekomne. Nybegynner,  Mellomnivå og  Konversajon. Fleksible og sosiale spanskkurs til gode priser! Max 6 elever i gruppen.

INTENSIVKURS. 5 DAGER I EN UKE. 10 TIMER.  KR. 1500.-START HVER UKE.

SEMIINTENSIVE KURS I 2 UKER 20 TIMER KR. 2500.- START HVER UKE.

SEMESTERKURS. 1 GANG I UKEN OVER 10 UKER= 20 TIMER= KR. 2 500.--

5 ukerskkurs Kr. 1500= 10 timer.

FORMIDDAG OG ETTERMIDDAG

Vi begynner kurs hver uke i JANUAR 2021.  

Vi kan skrive deg på  ventelista: Velg dag og tid og vi prøver

 å åpne nye grupper som passer best for deg.

 Det trenges minst 3 deltakere for å åpne gruppen.

Vennligst send sms til mobil 48 13 22 24

Spanskkurs for nybegynnere

Mellom nivå 

Konversasjon

DAG TID VARIGHET KURSSTART PRIS

INTENSIVKURS

5 DAGER I UKEN

2 TIMER HVER DAG.

START HVER MANDAG.

MANDAG TIL FREDAG

KL.07:00-8:30

KL.08:30-10:00

KL.10-11.30

KL.12-13.30

KL. 14-15.30

KL. 16:00-17:30

KL.17:30-19:00

KL. 19:00-20:30

1 UKE=10 TIMER

Hver dag i Januar 2021.

Kurs koster:

KR. 1500-

10 TIMER.

Vennligst send sms til mobil 48 13 22 24

SEMESTERKURS

EN GANG I UKEN.

Spanskkurs for nybegynnere

Mellom nivå 

Konversasjon

VELG EN DAG I UKEN SOM 

PASSER BEST

MELLOM MANDAG OG LØRDAG.

KL.07:00-8:30

KL.08:30-10:00

KL.10-11.30

KL.12-13.30

KL. 14-15.30

KL. 16:00-17:30

KL.17:30-19:00

KL. 19:00-20:30

5 uker=10 timer

Hver dag i Januar 2021.

Kurs koster:

KR. 1500

( 10 TIMER)

KR. 2500.-

20 TIMER.

Max. 6 studenter.

Vennligst send sms til mobil 48 13 22 24

Spanskkurs for viderekomne. Mellomnivå: Konversasjon  B2

VELG EN DAG I UKEN SOM 

PASSER BEST

MELLOM MANDAG OG LØRDAG.

KL.07:00-8:30

KL.08:30-10:00

KL.10-11.30

KL.12-13.30

KL. 14-15.30

KL. 16:00-17:30

KL.17:30-19:00

KL. 19:00-20:30

5 uker=10 timer

Hver dag i Januar 2021.

Kurs koster:

KR. 1 500.-

10 TIMER.

Max. 6 studenter.

Vennligst send sms til mobil 48 13 22 24


 

 Skriv ut