SPANSK FOR PRIVATISTER. OKTOBER 2022.
CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR. SPANSKKURS. OKTOBER 2022.
GAVEKORT 2022.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i OKTOBER 2022.
SPANSKKURS FOR VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I OKTOBER 2022.
SPANSKKURS FOR UNGDOM PÅ FLERE NIVÅER . HVER DAG I OKTOBER  2022.
Norkskkurs i OKTOBER 2022.
LØRDAGSKURS I OKTOBER 2022.
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. OGSÅ ENGELSK. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I OKTOBER 2O22.
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : HENRIK IBSEN GATE 42, 0255 OSLO. NÆR NATIONALTHEATRET STASJON. Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/SPANSKKURS FOR UNGDOM PÅ FLERE NIVÅER . HVER DAG I OKTOBER  2022.]

Spanskkurs for ungdom.

Nybegynner,  Mellomnivå og  Konversajon. Fleksible og sosiale spanskkurs til gode priser!

Max 6 elever i gruppen.

INTENSIVKURS. 5 DAGER I EN UKE. 10 TIMER.  KR. 1500.-START HVER UKE.

SEMIINTENSIVE KURS I 2 UKER 20 TIMER KR. 2500.- START HVER UKE.

SEMESTERKURS. 1 GANG I UKEN OVER 10 UKER= 20 TIMER= KR. 3 000.--

5 ukerskkurs Kr. 1500= 10 timer.

FORMIDDAG OG ETTERMIDDAG

Vi begynner kurs HVER DAG I OKTOBER 2022.

Vi kan skrive deg på  ventelista: Velg dag og tid og vi prøver

 å åpne nye grupper som passer best for deg.

 Det trenges minst 3 deltakere for å åpne gruppen.

Vennligst send sms til mobil 48 13 22 24

Spanskkurs for nybegynnere

Mellom nivå 

Konversasjon

DAG TID VARIGHET KURSSTART PRIS

INTENSIVKURS

5 DAGER I UKEN

2 TIMER HVER DAG.

Kl. 17:00-18:40

Kl. 18:45-20:15

1 UKE=10 TIMER

HVER DAG I OKTOBER  2022.

Kurs koster:

KR. 1500-

10 TIMER.

Vennligst send sms til mobil

48 13 22 24

SEMESTERKURS

EN GANG I UKEN.

Spanskkurs for nybegynnere

Mellom nivå 

Konversasjon

VELG EN DAG I UKEN SOM 

PASSER BEST

MELLOM MANDAG OG LØRDAG.

Kl. 08:00-09:50

KL.10:00-11:50

Kl.-12:00:-13:50

Ettermiddag

Kl. 17:00-18:40

Kl. 18:45-20:15

5 uker=10 timer

SEPTEMBER2022.

Vennligst send sms til mobil

48 13 22 24

Kurs koster:

KR. 1500

( 10 TIMER)

KR. 2500.-

20 TIMER.

Max. 6 studenter.

Vennligst send sms til mobil 48 13 22 24

Spanskkurs for viderekomne. Mellomnivå: Konversasjon  B2

VELG EN DAG I UKEN SOM 

PASSER BEST

MELLOM MANDAG OG LØRDAG.

Kl. 08:00-09:50

KL.10:00-11:50

Kl.-12:00:-13:50

Ettermiddag

Kl. 17:00-18:40

Kl. 18:45-20:15

5 uker=10 timer

OKTOBER 2022.

Vennligst send sms til mobil

48 13 22 24

Kurs koster:

KR. 1 500.-

10 TIMER.

Max. 6 studenter.

Vennligst send sms til mobil 48 13 22 24


 

 Skriv ut