SPANSK FOR PRIVATISTER. 2024.
CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR. SPANSKKURS 2024.
GAVEKORT 2024.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . KURSSTART I APRIL 2024.
SPANSKKURS FOR VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I 2024.
SPANSKKURS FOR UNGDOM PÅ FLERE NIVÅER . HVER DAG I 2024.
Norkskkurs i 2023.
MINIKURS I SPANSK. LØRDAGSKURS I 2024.
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I APRIL 2024.
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : Inkognito gate 33, 0256 OSLO. NÆR NATIONALTHEATRET STASJON. Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . KURSSTART I APRIL 2024.]

SPANSKKURS I OSLO.  

I  APRIL 2O24.

PÅ FLERE NIVÅER.

Kursnr. Nivå Varighet Dag  Tid   Start dato og pris
5

Spansk for nybegynnere

10 UKER

MANDAG 

Formiddag

Kl. 08:00-09:50

KL.10:00-11:50

Kl.-12:00:-13:50

Ettermiddag

Kl. 19:00-20:50

MANDAG 8. APRIL 2024.

BOKEN KOSTER KR. 200.-

10 uker =Kr. 3000.-

Send sms 48 13 22 24

21

Spansk 

mellomnivå

B1

10 uker

ONSDAG

FORMIDDAG

ONSDAG

Kl. 08:00-09:50

KL.10:00-11:50

Ettermiddag

Kl. 19:00-20:50

ONSDAG 3.APRIL.2024.

10 uker  = Kr. 3000 .-

BOKEN KOSTER KR. 200.-

Max 6 studenter i gruppen.

Send sms 48 13 22 24

22

10 uker

TORSDAG

FORMIDAG TIRSDAG

Kl. 08:00-09:50

KL.10:00-11:50

Ettermiddag

Kl. 19:00-20:50

TORSDAG 4.APRIL.2024

10 uker  Kr. 3000 .-

Max 6 studenter i gruppen.

Send sms 48 13 22 24

  

Spansk 

for

Nybegynnere

10 uker

LØRDAG

FORMIDDAG

KL.09:00-11:30

Kl. 11.30-13.00

LØRDAG 6.APRIL.2024.

10 uker  = Kr. 3000 .-

(20 TIMER)

Max 6 studenter i gruppen.

Send sms 48 13 22 24

VELKOMMEN!

Vi tilbyr spanskkurs på 6 nivåer basert på språknivåene beskrevet i  Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

-Alle trinn er  20  undervisningstimer, 1 undervisningtime varer 45 minutter.

A – språkbruker på grunnleggende nivå

 Trinn 1-               tilsvarer A1 – begynnernivå
 Trinn 2                tilsvarer A2 – elementært nivå
B – selvstendig bruker
Trinn  3                tilsvarer B1 – mellomnivå
Trinn  4                tilsvarer B2 – høyere mellomnivå
C – kompetent språkbruker
Trinn 5                 tilsvarer C1 – avansert nivå
Trinn 6                 tilsvarer C2 – språkferdigheter nesten på nivå med morsmålsbruker

-Det tas forbehold om nok påmeldte deltakere til hvert kurs. (minst 3 og  max 6 elever i gruppen)

-Du kan betale en prøvetime à kr. 300.-

Velkommen til Casa Latina Språk og Kultur!

SENTRAL I OSLO.

Semesterkurs/Privatundervisning

Kursnivå Kursstart  Dag Tid Varighet og timer Deltakere i gruppen Pris 

Spansk for nybegynnere

HVER DAG I  2024

Velg en dag

Mandag,Tirsdag,

onsdag, torsdag,

fredag

og lørdag.

Kl.08.00-08.55

KL.10.00-10:55

Kl.12:00-12.55

Kl.14:00-14:55

Kl.16:00-16:55

Kl. 17:00-17:55

10  UKER

1

 Kr.  400

Send sms 48 13 22 24

Mellom Nivå

HVER DAG I  2024.

Velg en dag.

Mandag,Tirsdag,

onsdag, torsdag,

fredag

og lørdag.

Kl.08.00-08.55

KL.10.00-10:55

Kl.12:00-12.55

Kl.14:00-14:55

Kl.16:00-16:55

Kl. 17:00-17:55

10 uker

Max 6 deltakare i gruppen.

 

kr.  4000.-

Send sms 48 13 22 24

Høyre nivå

C1 AVANSERT NIVÅ

(Preteritum futurum)

Pluskvamperfektum

Kondisjonalis 

Konjunktiv

 

HVER DAG I  2024.

Velg en dag.

Mandag,Tirsdag,

onsdag, torsdag,

fredag

og lørdag.

Kl.08.00-08.55

KL.10.00-10:55

Kl.12:00-12.55

Kl.14:00-14:55

Kl.16:00-16:55

Kl. 17:00-17:55

10 uker


 

Max 1 deltakare i gruppen.

   

 Kr.  4000

Send sms 48 13 22 24

INTENSIV KURS

Vi tilbyr spanskkurs på alle

nivåer.

HVER UKE I 2024.

Fra Mandag til Fredag.

Kl. 08:00-09:30

KL.10:00-11:30

Kl.-12:00:-13:30

Ettermiddag

Kl. 17:00-18:30

Kl. 19:00-20:30

 1 uker 


 

Max 6 deltakare i gruppen.

1 uke  Kr. 1500

Send sms 48 13 22 24

Privattimer

- SPANSKKURS FOR UNGDOMSKOLEELEVER

- SPANSKKURS FOR VGS

-  SPANSK FOR PRIVATISTER.

Du velger dato og tid.

Pris per time á 55 min. Kr. 400   10 timer  Kr. 4000.- 

Du velger dato og tid.

10 timer  Kr. 4000 

Spansk for Privatister

Du velger dag og tid

10 timer kr. 4000

Leksehjelp

Gruppetimer

2 elever 250 Kr. per elev

3 elever 200 kr. per elev

4 elever 150 kr. per elev


 

 Skriv ut