CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR. SPANSKKURS 2024.
GAVEKORT 2024.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . KURSSTART I MAI OG JUNI 2024.
SPANSKKURS FOR VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I 2024.
SPANSKKURS FOR UNGDOM PÅ FLERE NIVÅER . HVER DAG I 2024.
Norkskkurs i 2023.
MINIKURS I SPANSK. LØRDAGSKURS I 2024.
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I MAI OG JUNI 2024.
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : Inkognito gate 33, 0256 OSLO. NÆR NATIONALTHEATRET STASJON. Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/GAVEKORT 2024./PRISER]

 -  GAVEKORTET KAN VÆRE PÅLYDENDE FRA 300  KRONER OG OPPOVER; FOR

     DENNE MINSTEPRISEN FÅS EN PRØVETIME I GRUPPE. 

- ET 1 UKERSKURS KOSTER  KR . 1,500.00 OG TILSVARER 10 TIMERS GRUPPEUNDERVISNING.

- ET 5 UKERSKURS KOSTER  KR . 1,500.00 OG TILSVARER 10 TIMERS GRUPPEUNDERVISNING.

 - ET SEMESTERKURS ( 10 uker) KOSTER kr. 3 000 , OG TILSVARER 20 TIMER GRUPPEUNDERVISNING.

- LEKSEHJELP I SPANSK  KOSTER KR.  4 000   OG TILSVARER 10 TIMER INDIVIDUELL UNDERVISNING.

  SE ELLERS KURSPROGRAMMET FOR FLERE PRISEKSEMPLER. 

 

- BELØPET DU ØNSKER GAVEKORTET SKAL PÅLYDE INNBETALES TIL VÅRT FIRMAKONTONUMMER:

1602.47.57424, ELLER BETALES  MED VIPPS. 

-VELGER DU DET FØRSTE ALTERNATIVET, BETALER DU INN BELØPET, DERETTER SENDER DU OSS EN E-POST

HVOR DU SKRIVER NAVNET TIL DE(N) SOM SKAL TA  KURS HOS OSS.

-MOTTAGERNE AV GAVEKORTET MÅ FULLFØRE KURSET ELLER PRIVATTIMENE I LØPET AV 2022.

 

 Skriv ut