CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR. SPANSKKURS HØST 2020.
GAVEKORT 2020.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i september og oktober 2020.
Spansk for Turister. September 2019.
BARNEKURS I september 2019.
SPANSKKURS FOR UNGDOM OG VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I OKTOBER 2020.
ITALIENSK.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . OKTOBER 2020.
Norkskkurs høst 2020
LØRDAGSKURS. .
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. OGSÅ ENGELSK. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I SEPTEMBER OG OKTOBER 2020..
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : PILESTREDET 75 C , BISLETT. Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i september og oktober 2020. ]

SPANSKKURS I OSLO.  

  SEPTEMBER OG OKTOBER  2020.

PÅ FLERE NIVÅER.

Kursnr. Nivå Varighet Dag  Tid   Start dato og pris
5

Spansk for nybegynnere

5 uker eller

10 uker 

VELG EN DAG MELLOM

MANDAG

TIL

FREDAG

Formiddag

Kl. 08:30-10:00

KL.10:00-11:30

Kl.-11:30:00-13:00

Kl. 13:30- 15:00

Ettermiddag

Kl. 16:30-18:00

Kl.18:00-19:30

Kl.19:30-21:00

HVER DAG I SEPTEMBER 2020.

HVER DAG I OKTOBER 2020.

5 uker (10 TIMER) = Kr. 1500 .-

10 UKER (20 TIMER)= KR. 2500.-

Send sms 48 13 22 24

21

Spansk 

mellomnivå

B1

5 uker

10 timer 

VELG EN DAG MELLOM

MANDAG

TIL

FREDAG

KL.08:00-9:30

KL.10:30-12:00

Kl. 12:05:13:35

Kl.17:00-18:30

Kl.18:30-20:00

HVER DAG I SEPTEMBER OG OKTOBER 2020.

5 uker (10 TIMER) = Kr. 1500 .-

10 UKER (20 TIMER)= KR. 2500.-

Max 8 studenter i gruppen.

Send sms 48 13 22 24

22

Spansk 

mellomnivå

B2

1 uke

10 timer 

VELG EN DAG MELLOM

MANDAG

TIL

FREDAG

KL.08:00-9:30

KL.10:00-11:30

Kl.-12:00-13:30

Kl. 13:30- 15:00

Kl. 16:00-17:30

Kl. 17:00-18:30

Kl.18:30-20:00

HVER DAG I SEPTEMBER OKTOBER 2020.

5 uker (10 TIMER) = Kr. 1500 .-

10 UKER (20 TIMER)= KR. 2500.-

Max 8 studenter i gruppen.

Send sms 48 13 22 24

e-mailen fungerer ikke!

  

23

Spansk 

C1

CONVERSACION

5 uker

10 timer

MANDAG

ELLER

TIRSDAG

KL.08:030-10:00

KL.10:00-11:30

Kl.-11.30-13:00

Kl. 13:00- 14:30

Kl.17:30-19:00

Kl.19:10-20:40

HVER DAG I SEPTEMBER OG OKTOBER 2020.

5 uker (10 TIMER) = Kr. 1500 .-

10 UKER (20 TIMER)= KR. 2500.-

5 uker (10 TIMER) = Kr. 1500 .-

10 UKER (20 TIMER)= KR. 2500.-

Max 8 studenter i gruppen.

Send sms 48 13 22 24

VELKOMMEN!

Vi tilbyr spanskkurs på 6 nivåer basert på språknivåene beskrevet i  Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

-Alle trinn er 10 eller 20  undervisningstimer, 1 undervisningtime varer 45 minutter.

A – språkbruker på grunnleggende nivå

 Trinn 1-               tilsvarer A1 – begynnernivå
 Trinn 2                tilsvarer A2 – elementært nivå
B – selvstendig bruker
Trinn  3                tilsvarer B1 – mellomnivå
Trinn  4                tilsvarer B2 – høyere mellomnivå
C – kompetent språkbruker
Trinn 5                 tilsvarer C1 – avansert nivå
Trinn 6                 tilsvarer C2 – språkferdigheter nesten på nivå med morsmålsbruker

-Det tas forbehold om nok påmeldte deltakere til hvert kurs. (minst 3 og  max 8 elever i gruppen)

-Du kan betale en prøvetime à kr. 200.-

Velkommen til Casa Latina Språk og Kultur!

Semesterkurs

Kursnivå Kursstart  Dag Tid Varighet og timer Deltakere i gruppen Pris 

Spansk for nybegynnere

Mandag 16,23 OG 30 SEPTEMBER 2019.

Tirsdag    10,17 OG 24 SEPTEMBER 2019.

Mandag

eller tirsdag

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:15-18:45

Kl.19:00-20:30

5 uker

10 timer.

8

 Kr.  1 500

Send sms 48 13 22 24

Mellom Nivå

Mandag  16,23 OG 30 SEPTEMBER 2019.

Tirsdag    0,17 OG 24 SEPTEMBER 2019.

Mandag eller torsdag

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:15-18:45

Kl.19:00-20:30

5 uker

10 timer

Max 6 deltakare i gruppen.

 

kr.  1 500.-

Send sms 48 13 22 24

Høyre nivå

C1 AVANSERT NIVÅ

(Preteritum futurum)

Pluskvamperfektum

Kondisjonalis 

Konjunktiv

 

Mandag   16,23 OG 30 SEPTEMBER 2019.

Tirsdag 10,17 OG 24 SEPTEMBER 2019.

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:30-19:00

Kl.19:00-20:30

5 uker


 

Max 6 deltakare i gruppen.

   

 Kr.  1 500

Send sms 48 13 22 24

INTENSIV KURS

Vi tilbyr spanskkurs på alle

nivåer.

Mandag  16,23 OG 30 SEPTEMBER 2019.

Tirsdag   10,17 OG 24 SEPTEMBER 2019.

Fra Mandag til Fredag.

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:30-19:00

Kl.19:00-20:30

En uke 


 

Max 6 deltakare i gruppen.

1 uke  Kr. 1500

Send sms 48 13 22 24

Privattimer

- SPANSKKURS FOR UNGDOMSKOLEELEVER

- SPANSKKURS FOR VGS

-  SPANSK FOR PRIVATISTER.

Du velger dato og tid.

Pris per time á 55 min. Kr. 400   10 timer  Kr. 4000.- / 20 timer kr. 7600.-  

Du velger dato og tid.

10 timer  Kr. 4000 / 20 timer kr. 7500.-

Spansk for Privatister

Du velger dag og tid

10 timer kr. 4000/20 timer kr. 7600.-

Leksehjelp

Gruppetimer

 2 elever 250 Kr. per elev

3 elever 200 kr. per elev

4 elever 150 kr. per elev


 

 Skriv ut