CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR. SPANSKKURS JANUAR 2021.
GAVEKORT 2021.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i Januar 2021.
SPANSKKURS FOR UNGDOM OG VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I JANUAR 2021.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . JANUAR 2021.
Norkskkurs JANUAR 2021.
LØRDAGSKURS 2021.
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. OGSÅ ENGELSK. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I JANUAR 2021.
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : PILESTREDET 75 C , BISLETT. Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i Januar 2021. ]

SPANSKKURS I OSLO.  

  JANUAR OG FEBRUAR  2021.

PÅ FLERE NIVÅER.

Kursnr. Nivå Varighet Dag  Tid   Start dato og pris
5

Spansk for nybegynnere

5 uker eller

10 uker 

VELG EN DAG MELLOM

MANDAG

TIL

FREDAG

Formiddag

Kl. 08:30-10:00

KL.10:00-11:30

Kl.-11:30:00-13:00

Kl. 13:30- 15:00

Ettermiddag

Kl. 16:30-18:00

Kl.18:00-19:30

Kl.19:30-21:00

HVER DAG I JANUAR 2021.

5 uker (10 TIMER) = Kr. 1500 .-

10 UKER (20 TIMER)= KR. 2500.-

Send sms 48 13 22 24

21

Spansk 

mellomnivå

B1

5 uker

10 timer 

VELG EN DAG MELLOM

MANDAG

TIL

FREDAG

KL.08:00-9:30

KL.10:30-12:00

Kl. 12:05:13:35

Kl.17:00-18:30

Kl.18:30-20:00

HVER DAG I JANUAR 2021.

5 uker (10 TIMER) = Kr. 1500 .-

10 UKER (20 TIMER)= KR. 2500.-

Max 8 studenter i gruppen.

Send sms 48 13 22 24

22

Spansk 

mellomnivå

B2

1 uke

10 timer 

VELG EN DAG MELLOM

MANDAG

TIL

FREDAG

KL.08:00-9:30

KL.10:00-11:30

Kl.-12:00-13:30

Kl. 13:30- 15:00

Kl. 16:00-17:30

Kl. 17:00-18:30

Kl.18:30-20:00

HVER DAG I JANUAR 2021.

5 uker (10 TIMER) = Kr. 1500 .-

10 UKER (20 TIMER)= KR. 2500.-

Max 8 studenter i gruppen.

Send sms 48 13 22 24

e-mailen fungerer ikke!

  

23

Spansk 

C1

CONVERSACION

5 uker

10 timer

MANDAG

ELLER

TIRSDAG

KL.08:030-10:00

KL.10:00-11:30

Kl.-11.30-13:00

Kl. 13:00- 14:30

Kl.17:30-19:00

Kl.19:10-20:40

HVER DAG I JANUAR 2021.

5 uker (10 TIMER) = Kr. 1500 .-

10 UKER (20 TIMER)= KR. 2500.-

5 uker (10 TIMER) = Kr. 1500 .-

10 UKER (20 TIMER)= KR. 2500.-

Max 8 studenter i gruppen.

Send sms 48 13 22 24

VELKOMMEN!

Vi tilbyr spanskkurs på 6 nivåer basert på språknivåene beskrevet i  Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

-Alle trinn er 10 eller 20  undervisningstimer, 1 undervisningtime varer 45 minutter.

A – språkbruker på grunnleggende nivå

 Trinn 1-               tilsvarer A1 – begynnernivå
 Trinn 2                tilsvarer A2 – elementært nivå
B – selvstendig bruker
Trinn  3                tilsvarer B1 – mellomnivå
Trinn  4                tilsvarer B2 – høyere mellomnivå
C – kompetent språkbruker
Trinn 5                 tilsvarer C1 – avansert nivå
Trinn 6                 tilsvarer C2 – språkferdigheter nesten på nivå med morsmålsbruker

-Det tas forbehold om nok påmeldte deltakere til hvert kurs. (minst 3 og  max 8 elever i gruppen)

-Du kan betale en prøvetime à kr. 200.-

Velkommen til Casa Latina Språk og Kultur!

Semesterkurs

Kursnivå Kursstart  Dag Tid Varighet og timer Deltakere i gruppen Pris 

Spansk for nybegynnere

Hver dag i Januar 2021.

Manda,Tirsdag,

onsdag, torsdag,

fredag

og lørdag.

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:15-18:45

Kl.19:00-20:30

5 uker

10 timer.

6

 Kr.  1 500

Send sms 48 13 22 24

Mellom Nivå

Hver dag i Januar 2021.

Mandag eller torsdag

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:15-18:45

Kl.19:00-20:30

5 uker

10 timer

Max 6 deltakare i gruppen.

 

kr.  1 500.-

Send sms 48 13 22 24

Høyre nivå

C1 AVANSERT NIVÅ

(Preteritum futurum)

Pluskvamperfektum

Kondisjonalis 

Konjunktiv

 

Hver dag i Januar 2021.

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:30-19:00

Kl.19:00-20:30

5 uker


 

Max 6 deltakare i gruppen.

   

 Kr.  1 500

Send sms 48 13 22 24

INTENSIV KURS

Vi tilbyr spanskkurs på alle

nivåer.

Hver dag i Januar 2021.

Fra Mandag til Fredag.

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:30-19:00

Kl.19:00-20:30

En uke 


 

Max 6 deltakare i gruppen.

1 uke  Kr. 1500

Send sms 48 13 22 24

Privattimer

- SPANSKKURS FOR UNGDOMSKOLEELEVER

- SPANSKKURS FOR VGS

-  SPANSK FOR PRIVATISTER.

Du velger dato og tid.

Pris per time á 55 min. Kr. 400   10 timer  Kr. 4000.- / 20 timer kr. 7600.-  

Du velger dato og tid.

10 timer  Kr. 4000 / 20 timer kr. 7500.-

Spansk for Privatister

Du velger dag og tid

10 timer kr. 4000/20 timer kr. 7600.-

Leksehjelp

Gruppetimer

 2 elever 250 Kr. per elev

3 elever 200 kr. per elev

4 elever 150 kr. per elev


 

 Skriv ut