CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR SPANSKKURS 2018.
GAVEKORT 2018.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i september 2018.
Spansk for Turister. SEPTEMBER 2018.
BARNEKURS I SEPTEMBER 2018.
SPANSKKURS FOR UNGDOM OG VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I SEPTEMBER 2018.
ITALIENSKKURS 2018.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . SEPTEMBER 2018.
Norkskkurs 2018.
LØRDAGSKURS. I SEPTEMBER 2018.
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. OGSÅ ENGELSK. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I AUGUST OG SEPTEMBER 2018.
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : Bygdøy Alle 11 Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i september 2018.]

SPANSKKURS I OSLO.  

 SEPTEMBER 2018.

PÅ FLERE NIVÅER.

Kursnr. Nivå Varighet Dag  Tid   Start dato og pris
5

Spansk for nybegynnere

Vi begynner hver uke i september 2018.

10 uker

20 timer 

MANDAG

ELLER

TORSDAG

Formiddag

Kl. 06:30-8:00

Kl. 08:00-9:30

KL.10:00-11:30

Kl.-12:00-13:30

Kl. 13:30- 15:00

Ettermiddag

Kl. 17:15-18:45

Kl.19:00-20:30

Kl.20:30-22:00

Mandag

24 september 2018.

Torsdag

27 september 2018.

10 uker = Kr. 2500 .-

21

Spansk 

mellomnivå

B1

10 uker

20 timer 

MANDAG ELLER

ONSDAG

Kl. 07:00-8:30

KL.08:00-9:30

KL.10:00-11:30

Kl.-12:00-13:30

Kl. 13:30- 15:00

Kl.17:15-18:45

Kl.19:00-20:30

MANDAG

24  september 2018.

ONSDAG

26 september 2018.

Kr. 3000.-

Max 8 studenter i gruppen.

22

Spansk 

mellomnivå

B2

1 uke

10 timer 

Mandager

eller onsdager

Kl. 07:00-8:30

KL.08:00-9:30

KL.10:00-11:30

Kl.-12:00-13:30

Kl. 13:30- 15:00

Kl. 16:00-17:30

Kl. 17:30-19:00

Kl.19:00-20:30

Kl.20:30-22:00

MANDAG

24  september 2018.

ONSDAG

26 september 2018.

Kr. 3000.-

Max 8 studenter i gruppen.

  

23

Spansk 

C1

CONVERSACION

10 uker

20 timer

MANDAG

ELLER

ONSDAG

KL.08:030-10:00

KL.10:00-11:30

Kl.-12:00-13:30

Kl. 13:00- 14:30

Kl.18:00-19:30

Kl.19:30-21:00

MANDAG

24  september 2018.

ONSDAG

26 september 2018.

Kr. 3000.-

Max 8 studenter i gruppen.

VELKOMMEN!

Vi tilbyr spanskkurs på 6 nivåer basert på språknivåene beskrevet i  Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

-Alle trinn er 10 eller 20  undervisningstimer, 1 undervisningtime varer 45 minutter.

A – språkbruker på grunnleggende nivå

 Trinn 1-               tilsvarer A1 – begynnernivå
 Trinn 2                tilsvarer A2 – elementært nivå
B – selvstendig bruker
Trinn  3                tilsvarer B1 – mellomnivå
Trinn  4                tilsvarer B2 – høyere mellomnivå
C – kompetent språkbruker
Trinn 5                 tilsvarer C1 – avansert nivå
Trinn 6                 tilsvarer C2 – språkferdigheter nesten på nivå med morsmålsbruker

-Det tas forbehold om nok påmeldte deltakere til hvert kurs. (minst 3 og  max 6 elever i gruppen)

-Du kan betale en prøvetime à kr. 200.-

Velkommen til Casa Latina Språk og Kultur!

Semesterkurs

Kursnivå Kursstart  Dag Tid Varighet og timer Deltakere i gruppen Pris 

Spansk for nybegynnere

Mandag

24 september 2018.

27 september 2018.

10 uker = Kr. 2500 .-

Mandag

eller torsdag

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:15-18:45

Kl.19:00-20:30

10 uker

20 timer.

8

 Kr.  2500

Mellom Nivå

Mandag

24 september 2018.

27 septiembre 2018.

10 uker = Kr. 2500 .

Mandag eller torsdag

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:15-18:45

Kl.19:00-20:30

10 uker

20 timer

Max 6 deltakare i gruppen.

 

kr. 3000.-

Høyre nivå

C1 AVANSERT NIVÅ

(Preteritum futurum)

Pluskvamperfektum

Kondisjonalis 

Konjunktiv

 

24 september 2018.

Torsdag 27 septiembre 2018.

10 uker 

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:30-19:00

Kl.19:00-20:30

10 uker


 

Max 6 deltakare i gruppen.

   

 Kr.  3 000

INTENSIV KURS

Vi tilbyr spanskkurs på alle

nivåer.

hver uke i  september 2018

Fra Mandag til Fredag.

Kl.08.00-09.30

KL.10.00-11:30

Kl.12:00-13:30

Kl.14:00-15:30

Kl.16:00-17:30

Kl.17:30-19:00

Kl.19:00-20:30

En uke 


 

Max 6 deltakare i gruppen.

1 uke  Kr. 1500

2 uker Kr.  2500

Privattimer

- SPANSKKURS FOR UNGDOMSKOLEELEVER

- SPANSKKURS FOR VGS

-  SPANSK FOR PRIVATISTER.

Du velger dato og tid.

Pris per time á 55 min. Kr. 400   10 timer  Kr. 4000.- / 20 timer kr. 7600.-  

Du velger dato og tid.

10 timer  Kr. 4000 / 20 timer kr. 7500.-

Spansk for Privatister

Du velger dag og tid

10 timer kr. 4000/20 timer kr. 7600.-

Leksehjelp

Gruppetimer

 2 elever 250 Kr. per elev

3 elever 200 kr. per elev

4 elever 150 kr. per elev


 

 Skriv ut