CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR. SPANSKKURS HØST 2020.
GAVEKORT 2020.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i september og oktober 2020.
SPANSKKURS FOR UNGDOM OG VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I OKTOBER 2020.
ITALIENSK.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . OKTOBER 2020.
Norkskkurs høst 2020
LØRDAGSKURS. .
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. OGSÅ ENGELSK. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I SEPTEMBER OG OKTOBER 2020..
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : PILESTREDET 75 C , BISLETT. Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/GAVEKORT 2020./PRISER]

 -  GAVEKORTET KAN VÆRE PÅLYDENDE FRA 200  KRONER OG OPPOVER; FOR

     DENNE MINSTEPRISEN FÅS EN PRØVETIME I GRUPPE. 

- ET 1 UKERSKURS KOSTER  KR . 1,500.00 OG TILSVARER 10 TIMERS GRUPPEUNDERVISNING.

- ET 5 UKERSKURS KOSTER  KR . 1,500.00 OG TILSVARER 10 TIMERS GRUPPEUNDERVISNING.

 - ET SEMESTERKURS ( 10 uker) KOSTER kr. 3 000 , OG TILSVARER 20 TIMER GRUPPEUNDERVISNING.

- LEKSEHJELP I SPANSK  KOSTER KR.  4 000   OG TILSVARER 10 TIMER INDIVIDUELL UNDERVISNING.

  SE ELLERS KURSPROGRAMMET FOR FLERE PRISEKSEMPLER. 

 

- BELØPET DU ØNSKER GAVEKORTET SKAL PÅLYDE INNBETALES TIL VÅRT FIRMAKONTONUMMER:

1602.47.57424, ELLER BETALES KONTANT ELLER MED KORT  PÅ CASA LATINA.

-VELGER DU DET FØRSTE ALTERNATIVET, BETALER DU INN BELØPET, DERETTER SENDER DU OSS EN E-POST

HVOR DU SKRIVER NAVNET TIL DE(N) SOM SKAL TA  KURS HOS OSS.

-MOTTAGERNE AV GAVEKORTET MÅ FULLFØRE KURSET ELLER PRIVATTIMENE I LØPET AV 2018.

 

 Skriv ut