CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR. SPANSKKURS JANUAR 2021.
GAVEKORT 2021.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i Januar 2021.
SPANSKKURS FOR UNGDOM OG VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I JANUAR 2021.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . JANUAR 2021.
Norkskkurs JANUAR 2021.
LØRDAGSKURS 2021.
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. OGSÅ ENGELSK. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I JANUAR 2021.
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : PILESTREDET 75 C , BISLETT. Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/GAVEKORT 2021./PRISER]

 -  GAVEKORTET KAN VÆRE PÅLYDENDE FRA 200  KRONER OG OPPOVER; FOR

     DENNE MINSTEPRISEN FÅS EN PRØVETIME I GRUPPE. 

- ET 1 UKERSKURS KOSTER  KR . 1,500.00 OG TILSVARER 10 TIMERS GRUPPEUNDERVISNING.

- ET 5 UKERSKURS KOSTER  KR . 1,500.00 OG TILSVARER 10 TIMERS GRUPPEUNDERVISNING.

 - ET SEMESTERKURS ( 10 uker) KOSTER kr. 3 000 , OG TILSVARER 20 TIMER GRUPPEUNDERVISNING.

- LEKSEHJELP I SPANSK  KOSTER KR.  4 000   OG TILSVARER 10 TIMER INDIVIDUELL UNDERVISNING.

  SE ELLERS KURSPROGRAMMET FOR FLERE PRISEKSEMPLER. 

 

- BELØPET DU ØNSKER GAVEKORTET SKAL PÅLYDE INNBETALES TIL VÅRT FIRMAKONTONUMMER:

1602.47.57424, ELLER BETALES KONTANT ELLER MED KORT  PÅ CASA LATINA.

-VELGER DU DET FØRSTE ALTERNATIVET, BETALER DU INN BELØPET, DERETTER SENDER DU OSS EN E-POST

HVOR DU SKRIVER NAVNET TIL DE(N) SOM SKAL TA  KURS HOS OSS.

-MOTTAGERNE AV GAVEKORTET MÅ FULLFØRE KURSET ELLER PRIVATTIMENE I LØPET AV 2021.

 

 Skriv ut