CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR SPANSKKURS 2018.
GAVEKORT 2018.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i oktober og november 2018.
SPANSKKURS FOR UNGDOM OG VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I OKTOBER OG NOVEMBER 2018.
PORTUGISISKKURS PÅ FLERE NIVÅER. OKTOBER OG NOVEMBER 2018.
PORTUGISISKKURS I OKTOBER 2018.
ITALIENSKKURS OKTOBER 2018.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . OKTOBER 2018.
Norkskkurs 2018.
LØRDAGSKURS. I OKTOBER 2018.
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. OGSÅ ENGELSK. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I OKTOBER 2018.
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : Bygdøy Alle 11 Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/LØRDAGSKURS. I OKTOBER 2018.]

LØRDAGSKURS 2018.

VI BEGYNNER KURS HVER LØRDAG I   OKTOBER 2018.

-SPANSKURS FOR VOKSNE

-SPANSKKURS FOR BARN

- SPANSKKURS FOR UNGDOMSKOLEELEVER

- SPANSKKURS FOR VGS

-  SPANSK FOR PRIVATISTER.

PÅ FLERE ULIKE NIVÅER.

SPANSK OG  ITALIENSK .

SPRÅK TID OG DAG VARIGHET KURSTART PRIS

SPANSK

VI TILBYR KURS PÅ

FLERE ULIKE 

NIVÅER

-SPANSKURS FOR VOKSNE

-SPANSKKURS FOR BARN

- SPANSKKURS FOR UNGDOMSKOLEELEVER

- SPANSKKURS FOR VGS

-  SPANSK FOR PRIVATISTER.

LØRDAG

KL.08:30-10:00

kL.10:15-12:00

kL.12:15-14:00

KL.14:15-16:00

5 UKER= 10 TIMER. HVER LØRDAG I 2018.

KR. 1500.-

MAX. 6 ELEVER

ITALIENSK

VI TILBYR KURS PÅ

FLERE ULIKE

NIVÅER

LØRDAG

KL.08:30-10:00

kL.10:15-12:00

kL.12:15-14:00

KL.14:15-16:00

5 UKER= 10 TIMER HVER LØRDAG i 2018.

KR. 1500.-

MAX. 6  ELEVER

LEKSEJELP I SPANSK

VI TILBYR KURS PÅ

FLERE ULIKE

NIVÅER

-SPANSKURS FOR VOKSNE

-SPANSKKURS FOR BARN

- SPANSKKURS FOR UNGDOMSKOLEELEVER

- SPANSKKURS FOR VGS

-  SPANSK FOR PRIVATISTER.

LØRDAG

kL.10:15-12:00

kL.12:15-14:00

KL.14:15-16:00

4 UKER=  8 TIMER HVER LØRDAG I 2018.

KR. 1200.-

MAX. 6 ELEVER

Leksehjelp i italiensk

VI TILBYR KURS PÅ

FLERE ULIKE

NIVÅER

LØRDAG

KL.08:30-10:00

kL.10:15-12:00

kL.12:15-14:00

KL.14:15-16:00

4 UKER= 8 TIMER. HVER LØRDAG I 2018.

KR. 1200.-

MAX. 6 ELEVER

SPANSK FOR PRIVATISTER

VI TILBYR KURS PÅ

FLERE ULIKE

NIVÅER

LØRDAG

KL.08:30-10:00

kL.10:15-12:00

kL.12:15-14:00

KL.14:15-16:00 
4 UKER= 8 TIMER    HVER LØRDAG I 2018

 kr. 1200

max 6 elever.

 

 Skriv ut