CASA LATINA OSLO SPRÅK OG KULTUR. SPANSKKURS JANUAR 2021.
GAVEKORT 2021.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . Kursstart i Januar 2021.
SPANSKKURS FOR UNGDOM OG VOKSNE : INTENSIV OG SEMIINTENSIVKURS. KURSSTART HVER UKE I JANUAR 2021.
SPANSKKURS PÅ FLERE NIVÅER . JANUAR 2021.
Norkskkurs JANUAR 2021.
LØRDAGSKURS 2021.
LEKSEHJELP I SPRÅKFAG. - SPANSKKURS FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE VGS - SPANSK SOM PRIVATIST. OGSÅ ENGELSK. GRUPPE OG PRIVATUNDERVISNING KURSSTART HVER DAG I JANUAR 2021.
SPRÅKKURS FOR BEDRIFTER
Kontakt oss : PILESTREDET 75 C , BISLETT. Mobil 48 13 22 24.
Kurspåmelding Send sms til mobil 48 13 22 24. Velkommen


Utviklet av Bysant as

 

 

 [Du står her: Sidemeny/LØRDAGSKURS 2021.]

LØRDAGSKURS 2021.

VI BEGYNNER KURS HVER LØRDAG I  JANUAR 2021.

-SPANSKURS FOR VOKSNE

-SPANSKKURS FOR BARN

- SPANSKKURS FOR UNGDOMSKOLEELEVER

- SPANSKKURS FOR VGS

-  SPANSK FOR PRIVATISTER.

PÅ FLERE ULIKE NIVÅER.

SPANSK OG  ITALIENSK .

SEND SMS TIL MOBIL 48 13 22 24.

SPRÅK TID OG DAG VARIGHET KURSTART PRIS

SPANSK

VI TILBYR KURS PÅ

FLERE ULIKE 

NIVÅER

-SPANSKURS FOR VOKSNE

-SPANSKKURS FOR BARN

- SPANSKKURS FOR UNGDOMSKOLEELEVER

- SPANSKKURS FOR VGS

-  SPANSK FOR PRIVATISTER.

LØRDAG

KL.08:30-10:00

kL.10:15-12:00

kL.12:15-14:00

KL.14:15-16:00

5 UKER= 10 TIMER. HVER LØRDAG I 2021.

KR. 1500.-

MAX. 6 ELEVER

SPANSK FOR BARN

VI TILBYR KURS PÅ

FLERE ULIKE

NIVÅER

LØRDAG

KL.08:30-10:00

kL.10:15-12:00

kL.12:15-14:00

KL.14:15-16:00

5 UKER= 10 TIMER HVER LØRDAG i 2021.

KR. 1500.-

MAX. 6  ELEVER

LEKSEJELP I SPANSK

VI TILBYR KURS PÅ

FLERE ULIKE

NIVÅER

-SPANSKURS FOR VOKSNE

-SPANSKKURS FOR BARN

- SPANSKKURS FOR UNGDOMSKOLEELEVER

- SPANSKKURS FOR VGS

-  SPANSK FOR PRIVATISTER.

LØRDAG

kL.10:15-12:00

kL.12:15-14:00

KL.14:15-16:00

4 UKER=  8 TIMER HVER LØRDAG I 2021.

KR. 1200.-

MAX. 6 ELEVER

Leksehjelp i SPANSK

VI TILBYR KURS PÅ

FLERE ULIKE

NIVÅER

LØRDAG

KL.08:30-10:00

kL.10:15-12:00

kL.12:15-14:00

KL.14:15-16:00

4 UKER= 8 TIMER. HVER LØRDAG I 2021.

KR. 1200.-

MAX. 6 ELEVER

SPANSK FOR PRIVATISTER

VI TILBYR KURS PÅ

FLERE ULIKE

NIVÅER

LØRDAG

KL.08:30-10:00

kL.10:15-12:00

kL.12:15-14:00

KL.14:15-16:00 
4 UKER= 8 TIMER    HVER LØRDAG I 2021

 kr. 1200

max 6 elever.

 

 Skriv ut